Wprowadzanie nowej receptury
Wystawianie dowodu dostawy + zwroty
Generowanie seryjne dowodów dostaw
Generowanie seryjne faktur zbiorczych
Analizy sprzedaży