Moduły

Dowody dostaw

Receptury

Produkcja

Analizy

Księgowość

System SQLogic Piekarnia obejmuje:

 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Prowadzenie magazynu
 • Planowanie produkcji
 • Płatności
 • Analizy sprzedaży
 • Obsługę pliku JPK
 • Książkę przychodów i rozchodów
 • Księgę handlową
 • Środki Trwałe

Moduł Dowody dostaw umożliwia:

 • Wprowadzanie dowodów dostaw
 • Kopiowanie dowodów dostaw
 • Automatyczne wystawianie dowodów dostaw z zamówień
 • Łatwe i szybkie nanoszenie zwrotów
 • Nanoszenie wpłat KP na dowody dostaw, do rozliczenia na fakturze

Moduł Receptury umożliwia:

 • Wprowadzanie receptur
 • Automatyczne tworzenie planu produkcji
 • Tworzenie etapów produkcji
 • Rozliczenia surowcowe
 • Receptury sztukowe i wagowe

Funkcjonalności modułu Produkcja:

 • Wprowadzanie dokumentów planowania produkcji z wykorzystaniem receptur
 • Lista planów produkcji otwartych i zamkniętych wg serii i daty przygotowania
 • Lista pozycji zlecenia: łącznie, surowce wg pozycji zlecenia łącznie, surowce sumarycznie łącznie, pozycje zlecenia - lista produktów wg kodu, pozycje zlecenia - lista produktów wg grupy

Moduł Analizy umożliwia tworzenie zestawień:

 • Bilansu firmy
 • Analizy płynności
 • Marży na grupach towarów
 • Zysku wg towaru
 • Obrotu wg kontrahenta
 • i wiele innych

Księgowość w programie SQLogic Piekarnia:

 • Łatwe faktury zbiorcze
 • Proste wystawianie korekt
 • Wystawianie dowodów dostaw pojedynczo lub grupowo
 • Wygodne nanoszenie zwrotów
 • Zamykanie dowodów dostaw do faktur zbiorczych pojedynczo lub grupowo
 • Nanoszenie płatności na dowody dostaw
 • Rozliczenia na fakturze

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie SQLogic Piekarnia

Zalety systemu SQLogic Piekarnia

 • Wydajna praca nawet przy 300 tys. dokumentów
 • Obsługujemy firmy zatrudniające do 1500 pracowników
 • Prosty, intuicyjny interfejs, którego łatwo się nauczysz
 • Możemy dostosować oprogramowanie do twoich potrzeb
 • Program powstał przy użyciu najnowocześniejszych technologii informatycznych

Pomoc techniczna SQLogic Piekarnia

 • Obsługa techniczna przez cały czas użytkowania programu
 • Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami
 • Pomoc przy wdrożeniu systemu
 • Szkolenia dla pracowników
 • Materiały szkoleniowe i edukacyjne

System SQLogic Piekarnia potrafi pracować w chmurze Microsoft

 • Maksymalne bezpieczeństwo twoich danych w chmurze Microsoft
 • Brak kosztów utrzymywania własnego serwera
 • Możesz pracować z dowolnego miejsca
 • Masz dostęp do swoich danych zawsze pod ręką

Funkcjonalności SQLogic Piekarnia

Receptury

Planowanie

Dowody dostaw

Zwroty

Faktury

 • grupowanie receptur
 • wyszukiwanie wg numeru
 • wyszukiwanie wg nazwy
 • aktualizowanie cen surowców
 • receptury sztukowe i wagowe

Moduł Receptury pozwala na nanoszenie receptur oraz wycenianie ich wg np. cen zakupu nanoszonych na fakturach zakupu. W module zostały uwzględnione 4 typy receptur:
- produkcja na sztuki
- produkcja suma (wagowa)
- producja suma przeliczana na jednostki
- rozkład

Definicja receptury umożliwia ustawienie wielu parametrów: - ilość sztuk po wykonaniu receptury - dla receptur typu suma przeliczana na jednostki - zaokrąglanie do pełnej receptury - wartość surowców w przeliczeniu na jednostkę - koszt wytworzenia - cena sprzedaży netto i brutto - zysk i zysk procentowy - koszt procentowy wartości surowców w cenie sprzedaży - ciężar w przeliczeniu na jednostkę

 • automatyzacja planowania
 • zestawienie surowców do produkcji
 • wiele planów na ten sam dzień
 • podział planu na etapy
 • automatyczny plan z zamówień
 • automatyczny plan z dow. dostaw
 • rozliczenie miesięczne wg planów prod.

Planowanie produkcji w piekarni zostało tak zaprojektowane, aby dane do planu produkcji były wprowadzane automatycznie. Źródłem danych do planu produkcji mogą być zamówienia lub od razu dowody dostaw, które potem można łatwo przekształcić w faktury zbiorcze. Automatyzacja planu produkcji uwzględnia etapy produkcji, które nanosi się na liście towarów lub bezpośrednio w planie produkcji. Plan produkcji w programie dla piekarni można również ręcznie edytować powiększając go, zmniejszając lub wprowadzając inne towary. Program zestawia surowce dla konkretngo planu produkcji lub dla wielu planów np. na dzień, kilka dni lub rozliczenie surowcowe miesiąca.

Planowanie produkcji w piekarni jest naprawdę zautomatyzowane i przetestowane w małych i dużych (500 - 1500 osób) zakładach. Dzieki wieloletniej współpracy z naszymi klientami moduł planowania produkcji Programu SQLogic Program do Piekarni został dopracowany i wyposażony w wiele użytecznych funkcji, umożliwiając szybką, wielostanowiskową pracę.

 • dowody dostaw na dzień następny
 • surowce automatycznie z dowodów dost.
 • kopiowanie dowodu do dowodu
 • automatyczne wstawianie właściwych cen
 • bardzo szybka praca nawet przy 150 pozycjach
 • wydawka wagowa z pomiarem wagi
 • raport produkcji z dowodów
 • wiele serii dowodów
 • trasy dla kierowców
 • rejestracja koszy

Dowody dostaw wystawia się wyjątkowo łatwo i szybko. Możliwe jest kopiowanie dowodu dostawy z dowolnego poprzedniego dnia np. zeszłego poniedziałku itd. Możliwe jest stworzenie sobie wzorców. Program pozwala na ustalenie właściwych cen jak rabat (lub narzut) na cenę podstawową, grupę towarów lub podanie ceny własnej kontrahenta. Dla sieci handlowych możliwe jest wprowadzanie ich własnych kodów towarów i eksport dokumentów na platformę ECOD w postaci xml.

Towary wyszukuje się poprzez wpisanie pierwszych liter kodu towaru, można też przez numer towaru, nazwę itd. Pozycje na dowodzie dostawy można swobodnie edytować. Na pozycji dowodu dostawy można nanosić swoje dodatkowe informacje.

Wydawkę do dowodów dostaw można przyspieszyć poprzez stanowiska z panelem dotykowym i podłączoną wagą. Waga jest pobierana automatycznie, poprawiana jest pozycja dowodu dostawy i można również nanieść kosze. Podobnie można rejestrować wydawkę sztukową. Łatwo można później sprawdzić, które pozycje dowodu są wydane, a które jeszcze nie.

 • proste nanoszenie zwrotów
 • przeliczenie wartości dowodów dostaw
 • uwzględnianie zwrotów w fakturach

Zwroty nanosi się w sposób bardzo prosty, poprzez naciśnięcie Enter na właściwej pozycji dowodu dostawy i wprowadzenie ilości zwracanego towaru. Wartość dowodu dostawy zostanie automatycznie przeliczona i pojawi się informacja o wartości brutto zwrotu. Następnie podczas wystawiania faktury lub faktury zbiorczej (z kilku dni) ilość i wartość zwrotów zostanie przeliczona i klient otrzyma właściwą fakturę. W każdym momencie można edytować wprowadzone dane, program nie blokuje dokumentów.

Program umożliwia wykonanie zestawień zwrotów - dziennych, tygodniowych, miesięcznych lub z dowolnego okresu. Można również wykonać zestawienia produkcji z uwzględnieniem zwrotów.

 • łatwe faktury zbiorcze
 • gotówkowe faktury od razu w kasie
 • wiele serii faktur
 • proste wystawianie korekt

Przemyślana struktura całego programu SQLogic Sprzedaż pozwala na łatwą pracę z fakturami zbiorczymi. Przy codziennych dostawach do stałych klientów można stosować metodę codziennego fakturowania, jak również faktur tygodniowych (zbiorczych). Faktura zbiorcza blokuje edycję dowodów dostaw, ale można cofnąć utworzenie faktury zbiorczej, aby poprawić dowody dostaw np. zwroty. Przy tworzeniu faktury zbiorczej zwroty są rozliczane automatycznie.

Program pozwala na śledzenie płatności od odbiorców oraz należności do dostawców. W module Analizy sprzedaży można również sprawdzać cache-flow na najbliższy okres czasu. Dzięki temu idealnie sprawdza się jako zestaw oprogramowania do piekarni